PresentaciónConsultarEstatísticasAxudaContactar

Créditos do Informe de Literatura 2019

Directora : Marta Neira Rodríguez
Coordinadoras : Blanca-Ana Roig Rechou e Marta Neira Rodríguez

Bolseiros do proxecto :
Raúl Costas Pereira
Laura Gil Rodríguez
Ánxela Lema París
Inés Mosquera Calvo
Alba Rozas Arceo

Equipo redactor:
Tamara Andrés Padín
Laura Caamaño Pérez
Brais Costas Fragueiro
Raúl Costas Pereira
Noelia García Díaz
Rocío García-Pedreira
Laura Gil Rodríguez
Ánxela Lema París
Inés Mosquera Calvo
Manuel Naveira Fuentes
Marta Negro Romero
Marta Neira Rodríguez
Paula Antía Rey Baliña
Blanca-Ana Roig Rechou
Alba Rozas Arceo
Mª Isabel Soto López
Alejandro Tobar Salazar
Inacio Vilariño Sanmartín
Edita
XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

CENTRO RAMÓN PIÑEIRO PARA A INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES

Secretario Xeral de Política Lingüística
VALENTÍN GARCÍA GÓMEZ

Coordinador Científico
MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Directora Técnica de Literatura
PILAR LORENZO GRADÍN


Colaboradores:
Alicia Anta Rodríguez
Erea Barge Mosguera
Borja Cornide Díaz
María del Mar Fernández-Vázquez
Elia Miravet Ferrán
Matías Recamán Vázquez
Laura Rey Domato
Ánxela Rodríguez Rodríguez
Antía Román Sotelo

 


Centro Ramón Piñeiro · Informes de Literatura © 2022 http://www.cirp.gal