PresentaciónConsultarEstatísticasAxudaContactar

Créditos do Informe de Literatura 2015

Directora e Coordinadora : Blanca-Ana Roig Rechou
Bolseira do proxecto : Laura Blanco Casás e Verónica Pousada Pardo

Equipo redactor:

Rafael Adán Rodríguez
Eulalia Agrelo Costas
Laura Blanco Casás
Belén Bouzas Corgal
Guillermo Calviño Santos (Ilustración)
Silvia Capelo Álvarez (Ilustración)
Verónica Casais Vila
Alba Cid Fernández
Olalla Cortizas Varela (Ilustración)
Noelia Estévez Rionegro
Raquel Fernández Parada (L. Medieval)
Sandra Fernández Queiruga
Mar Fernández Vázquez
Mª del Carmen Ferreira Boo
Rebeca Ferrín Castro
Irene Freire Casal
Mª del Rocío García Pedreira
Xurxo Martínez González
Isabel Mociño González
Marta Neira Rodríguez
Verónica Pousada Pardo
Blanca-Ana Roig Rechou
Alba Rozas Arceo
Carmen de Santiago Gómez (L. Medieval)
Cristina Trigo Martínez (Ilustración)

 
Edita
XUNTA DE GALICIA
SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

CENTRO RAMÓN PIÑEIRO PARA A INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES

Secretario Xeral de Política Lingüística
VALENTÍN GARCÍA GÓMEZ

Coordinador Científico
MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Director Técnico de Literatura
BLANCA-ANA ROIG RECHOU


Colaboradores:

Mónica Álvarez Pérez, Laura Carbajo Lago, Sara Filgueira Lorenzo, Carmen Franco Vázquez (Ilustración), Xavier Senín Fernández, Mª Isabel Soto López, Tania Vázquez García


Centro Ramón Piñeiro · Informes de Literatura © 2007 http://www.cirp.es