CRPIH

O Centro Ramón Piñeiro está encargado de promover, desenvolver e dar difusión a proxectos e programas galegos de estudos lin­güísticos, literarios, históricos e antropolóxicos.

  • Logo XII Curso de Formación As Literaturas Infantís e Xuvenís

    XII Curso de Formación As Literaturas Infantís e Xuvenís

    XII Curso de Formación As Literaturas Infantís e Xuvenís. Obras imprescindibles para o ensino primario e secundario sobre conflitos bélicos. Matrícula ata o 9 de novembro de 2015. Máis información.

  • Logo Bolsas de formación

    Bolsas de formación

    Proposta de resolución provisional do proceso de selección de oito bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades por orde do 2 de xullo de 2015 (Actualizado o 30/09/2015). Máis información.

  • Logo Proxectos

    Proxectos

    A información dos proxectos do Centro Ramón Piñeiro actualízase cos datos do servizo TERMIGAL.

  • Logo Novas versións CORGA

    Novas versións CORGA

    Publicadas novas versións de bases de datos e recursos: CORGA 1.7, CORGAetq 2.6 e XIADA 2.6.

  • Logo Cadernos de Fraseoloxía Galega 16

    Cadernos de Fraseoloxía Galega 16

    Publicado o número 16 dos Cadernos de Fraseoloxía Galega dispoñible ao completo e por artigos en CFG.

  • Logo Catálogo de publicacións

    Catálogo de publicacións

    O catálogo en liña de publicacións do Centro Ramón Piñeiro queda actualizado incluíndo as novidades correspondentes aos anos 2012 e 2013. Na sección de Publicacións pode acceder ao catálogo completo incluíndo orixinais en formato dixital.

  • Logo Informe de Literatura 2013

    Informe de Literatura 2013

    Publicado un novo Informe de Literatura, cos datos do desenvolvemento da Literatura galega no ano 2013. Pode acceder a tódolos informes publicados en formato PDF na sección de Recursos.

  • Logo Medioevo Europeo

    Medioevo Europeo

    O Centro Ramón Piñeiro é membro de “Medioevo Europeo” COST Action IS1005 (Medieval Cultures and Technological Resources), unha acción soportada por COST (European Cooperation in Science and Technology), dentro do 7 Programa Marco da UE, e xestionada pola ESF (European Science Foundation) que actúa de axente executor, e asume a súa secretaría científica. Medioevo Europeo.