CRPIH

O Centro Ramón Piñeiro está encargado de promover, desenvolver e dar difusión a proxectos e programas galegos de estudos lin­güísticos, literarios, históricos e antropolóxicos.

 • CORGAetq 2.6

  Corpus de Referencia do Galego Actual etiquetado.

 • CORGA 1.7

  Corpus de Referencia do Galego Actual.

 • CODOLGA 10

  Corpus Documentale Latinum Gallaeciae.

 • DiTerLi 2

  Base de datos do Dicionario de Termos Literarios.

 • BiRMED 2

  Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval.

 • MedDB 2

  Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa.

 • BILEGA 2

  Bibliografía informatizada da lingua galega.

 • XIADA 2.6

  Etiquetador/Lematizador do Galego Actual.

 • CFG

  Cadernos de Fraseoloxía Galega.

 • Informes de Literatura

  Informes de Literatura.

 • Cotovía

  Cotovía. Sistema de conversión texto-voz bilingüe para Galego

 • ARRECADA

  ARRECADA

 • Logo Bolsas de formación

  Bolsas de formación

  Anúnciase a convocatoria de oito bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades por orde do 2 de xullo de 2015. Máis información.

 • Logo Novas versións CORGA

  Novas versións CORGA

  Publicadas novas versións de bases de datos e recursos: CORGA 1.7, CORGAetq 2.6 e XIADA 2.6.

 • Logo Cadernos de Fraseoloxía Galega 16

  Cadernos de Fraseoloxía Galega 16

  Publicado o número 16 dos Cadernos de Fraseoloxía Galega dispoñible ao completo e por artigos en CFG.

 • Logo Catálogo de publicacións

  Catálogo de publicacións

  O catálogo en liña de publicacións do Centro Ramón Piñeiro queda actualizado incluíndo as novidades correspondentes aos anos 2012 e 2013. Na sección de Publicacións pode acceder ao catálogo completo incluíndo orixinais en formato dixital.

 • Logo Informe de Literatura 2013

  Informe de Literatura 2013

  Publicado un novo Informe de Literatura, cos datos do desenvolvemento da Literatura galega no ano 2013. Pode acceder a tódolos informes publicados en formato PDF na sección de Recursos.

 • Logo Medioevo Europeo

  Medioevo Europeo

  O Centro Ramón Piñeiro é membro de “Medioevo Europeo” COST Action IS1005 (Medieval Cultures and Technological Resources), unha acción soportada por COST (European Cooperation in Science and Technology), dentro do 7 Programa Marco da UE, e xestionada pola ESF (European Science Foundation) que actúa de axente executor, e asume a súa secretaría científica. Medioevo Europeo.