Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades

O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades está encargado de promover, desenvolver e dar difusión a proxectos e programas galegos de estudos lin­güísticos, literarios, históricos e antropolóxicos.

Logo Informes

Informe de Literatura 2013

Publicado un novo Informe de Literatura, cos datos do desenvolvemento da Literatura galega no ano 2013. Pode acceder a tódolos informes publicados en formato PDF na sección de Recursos.

Logo CFG

Cadernos de Fraseoloxía Galega

Publicado o número 15 dos Cadernos de Fraseoloxía Galega dispoñible ao completo e por artigos en [CFG].

Logo CRPIH

Anuncio de contratación

Contratación pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, polo procedemento negociado sen publicidade, dun servizo para realizar traballos de actualización e mellora dos sistemas de busca do Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA). (Contratación documentalmente simplificada).

Prazo de presentación: 10 días naturais contados a partir desta publicación na web (desde o mércores, 28 de maio, ata o venres, 6 de xuño de 2014).

Logo CRPIH

Bolsas de formación

Anúnciase a convocatoria de nove bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades por orde do 9 de abril de 2014. Máis información na sección de Bolsas.

Logo COST

Medioevo Europeo

O Centro Ramón Piñeiro é membro de "Medioevo Europeo" COST Action IS1005 (Medieval Cultures and Technological Resources), unha acción soportada por COST (European Cooperation in Science and Technology), dentro do 7 Programa Marco da UE, e xestionada pola ESF (European Science Foundation) que actúa de axente executor, e asume a súa secretaría científica. [Medioevo Europeo].

Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Rúa de San Roque, 2
15704 - Santiago de Compostela
Galicia (España)

Tlfno. +34 881 996 139
Fax +34 881 996 140
crpih@cirp.es
http://www.cirp.es/

Valid XHTML 1.0 Strict