Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades

O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades está encargado de promover, desenvolver e dar difusión a proxectos e programas galegos de estudos lin­güísticos, literarios, históricos e antropolóxicos.

Logo Informes

Informe de Literatura 2012

Publicado un novo Informe de Literatura, cos datos do desenvolvemento da Literatura galega no ano 2012. Pode acceder a tódolos informes publicados en formato PDF na sección de Recursos.

Logo CRPIH

Trasladamos as nosas dependencias

Estamos en proceso de traslado das nosas dependencias á Rúa de San Roque, 2 en Santiago de Compostela.

Logo MedDB

MedDB 2

Actualización do corpus lírico do trobador Nuno Fernandez (Torneol), seguindo a edición crítica realizada por Miguel Ángel Pousada Cruz. [MedDB2].

 

Logo CFG

Cadernos de Fraseoloxía Galega

Publicado o número 14 dos Cadernos de Fraseoloxía Galega dispoñible ao completo e por artigos en [CFG].

Logo COST

Medioevo Europeo

O Centro Ramón Piñeiro é membro de "Medioevo Europeo" COST Action IS1005 (Medieval Cultures and Technological Resources), unha acción soportada por COST (European Cooperation in Science and Technology), dentro do 7 Programa Marco da UE, e xestionada pola ESF (European Science Foundation) que actúa de axente executor, e asume a súa secretaría científica. [Medioevo Europeo].

Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Rúa de San Roque, 2
15704 - Santiago de Compostela
Galicia (España)

Tlfno. +34 881 996 139
Fax +34 881 996 140
crpih@cirp.es
http://www.cirp.es/

Valid XHTML 1.0 Strict