CRPIH

 

DiTerLi 2

Base de datos do Dicionario de Termos Literarios.

2019

O Dicionario de Termos Literarios inclúe voces de moi diversos ámbitos, desde as que proveñen da Poética e a Retórica clásicas até aquelas que están aínda consolidándose nos campos plurais dos programas de investigación máis recentes.