CRPIH

 

CORGA 3.1

Corpus de Referencia do Galego Actual.

2019

ISSN 1988-1541

O Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA) é un corpus documental etiquetado automaticamente representativo do uso lingüístico do galego actual. Abrangue dende 1975 ata a actualidade e nel están representados os diferentes tipos de textos galegos actuais. Aquí unifícanse os dous sistemas de consulta en liña dispoñibles anteriormente (o do CORGA e o do CORGAetq) nun único sistema que dá cabida ás diferentes aproximacións de busca: consulta por palabras ortográficas, elementos gramaticais, clases de palabras, etiquetas ou lemas.

Artigos

Autor/TítuloPDF