CRPIH

 

BILEGA 3

Bibliografía informatizada da lingua galega.

2020

ISSN 1885-2920

BILEGA é unha base de datos que contén información bibliográfica anotada sobre traballos de investigación ou de divulgación / opinión que se ocupan da lingua galega -de forma exclusiva ou parcial- nas diferentes fases do seu desenvolvemento histórico (incluídos os períodos de formación).