Logo Antonio Fraguas. Escolma
Antonio Fraguas. Escolma

Luís Alonso Girgado, Laura Piñeiro Pais, Raúl Costas Pereira, Ánxela Lema París (editores).

(2020)

978-84-453-5351-6

Prezo: 11,17 €

Páxinas: 175

Formato: 240x170 mm

Imprime: Máis Deseño, S.L.

Descargar (8 MB)

Terceira contribución do Centro Ramón Piñeiro ao estudo e edición de novos documentos, agora epistolares, que deben contribuír á homenaxe e ao mellor coñecemento da figura de don Álvaro. Un corpus de sesenta cartas aproximadamente é o núcleo destas páxinas que contan con textos de César Cunqueiro e Xosé Luís Cochón; unha fermosísima carta de Eduardo Blanco-Amor e, finalmente tres pouco coñecidos contos do mesmo Cunqueiro. O conxunto variado e novidoso, ofrece, pois, unha valiosa indagación en aspectos da vida e obra do noso universal escritor.