CRPIH

O Centro “Ramón Piñeiro” ven de publicar a versión 3.0 do Corpus de Referencia do Galego Actual ‑dispoñible na rede no enderezo http://corpus.cirp.gal/corga‑ que consta de case 37 millóns de palabras, das que case de 600.000 son formas diferentes.