CRPIH

26/09/2018

ORDE do 23 de maio de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras que rexerán o concurso público de dez bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e se procede á súa convocatoria.

Convocatoria:

Diario Oficial de Galicia Nº106 do martes, 5 de xuño de 2018 (descargar pdf)

Máis información:

Os formularios desta solicitude estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia en https://sede.xunta.gal (buscar procedemento ED109A)

Comisión de valoración:

Resolución pola que se nomean os vogais da comisión de valoración (descargar pdf)

Emenda de documentación:

16 de xullo de 2018: Requirimento de emenda de documentación (descargar pdf)

Proposta de resolución:

7 de agosto de 2018: Proposta de resolución provisional para a concesión de 10 bolsas de formación en proxectos de investigación do CRPIH (descargar pdf).

Nota:

3 de setembro de 2018: Nota informativa sobre o proceso de selección de 10 bolsas de formación en proxectos de investigación do CRPIH (descargar pdf).

Resolución de adxudicación:

Diario Oficial de Galicia Nº184 do mércores, 26 de setembro de 2018 (descargar pdf)

Resolución do 17 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia a adxudicación de dez bolsas de formación en proxectos de investigación no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, convocadas pola Orde do 23 de maio de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 106, do 5 de xuño).