CRPIH

12/09/2017

ORDE do 18 de xullo de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras que rexerán o concurso público de oito bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e se procede á súa convocatoria.

Convocatoria:

Diario Oficial de Galicia Nº146 do mércores, 2 de agosto de 2017 (descargar pdf)

Máis información:

Os formularios desta solicitude estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia en https://sede.xunta.gal (buscar procedemento ED109A)

Comisión de valoración:

Resolución pola que se nomean os vogais da comisión de valoración (descargar pdf)

Emenda de documentación:

12 de setembro de 2017: Requirimento de emenda de documentación (descargar pdf)