PresentaciónConsultarEstatísticasCréditosAxudaContactar

Datos Xerais do Informe de Literatura 2015

Número de entradas: 4.056
   
Narrativa: 95 Ensaio. Teoría Xeral. Crítica: 29
Poesía: 56 Clásicos greco-latinos: 0
Teatro: 4 Literatura Infantil e Xuvenil: 178
(Narrativa: 130; Poesía: 26; Teatro: 3; Ensaio. Teoría Xeral: 12; Cómic: 7)
Día das Letras Galegas: 14 Literatura de Transmisión Oral: 2
Literatura medieval: 11 Recensións: 945
Escritos e referencias varias: 2.722

Institucionais: 36 Subvencionadas: 17 Non subvencionadas: 336

Autores: 4.297 Homes: 1.838; Mulleres: 1.456; Sen identificar: 1.033

 

 

Centro Ramón Piñeiro · Informes de Literatura © 2007 http://www.cirp.es