Título
Vocabulario multilingüe de acuicultura
Autor
Fernando Lahuerta Mouriño, Francisco X. Vázquez Álvarez , Xosé L. Rodríguez Villanueva
Data publicación
2002
Prezo
19,31 €.
ISBN
84-453-3316-X
Páxinas
524
Formato
17 x 24 cm.
Imprime
Grafinova S.A.
Portada libro
Descarga en formato PDF (3 MB)
O Vocabulario multilingüe de acuicultura xorde ante a necesidade de enche-lo baleiro terminolóxico existente no eido do cultivo de especies acuáticas. Construido cun propósito normalizador, consta dun total de 2.735 entradas que representan o léxico máis relevante dunha disciplina en constante desenvolvemento na nosa realidade económica. O seu obxectivo é facilitala comunicación dos profesionais do sector nos intercambios comerciais de carácter internacional. Con este fin, inclúense as denominacións en galego, ordenadas alfabéticamente, cos seus equivalentes en castelán, inglés, francés e portugués, que se recollen, así mesmo, en índices ó final da obra para facilita-la súa consulta. Para o caso concreto dos organismos acuáticos, engádese o nome científico da especie, seguindo un traballo anterior (Vocabulario multilingüe de organismos acuáticos) supervisado igualmente por Termigal.

Valid XHTML 1.0 Strict