Título
Galicia. Revista semanal ilustrada (A Habana, 1902-1930). Facsímile dos anos 1904-1905.
Director do proxecto
Luís Alonso Girgado
Edición
María Vilariño Suárez
Data publicación
2008
Prezo
60 €
ISBN
978-84-453-4561-0
Páxinas
532
Formato
27x39 cm.
Imprime
Grafisant
Portada libro
Descarga en formato PDF (39 MB)
Galicia (1902-1930) foi un semanario galego de Cuba fundado e dirixido por Vicente López Veiga. Informativo social e cultural, Galicia tivo unha longa xeira (case tres décadas) e mantivo unha clara orientación galeguista. Recuperamos aquí, os anos 1904-1905. Neste último, Fontenla Leal e Curros Enríquez sentan as bases da que será a Real Academia Galega. A cha técnica e índices completan a edición deste fundamental documento da nosa prensa emigrante en Cuba. Trátase da segunda entrega que facemos deste semanario onde colaboran Curros Enríquez, Cabanillas, V. Risco, Lamas Carvajal, Fernández Flórez, A. Nan de Allariz, E. Pardo Bazán ou Pondal entre outros moitos.

Valid XHTML 1.0 Strict