Título
Folla Bricia
Autor
Xosé Crecente Vega
Edición
Ricardo Polín
Data publicación
2003
Prezo
16,95 €
ISBN
84-453-3430-1
Páxinas
684
Formato
17 x 24 cm.
Imprime
Galigraf Galicia
Portada libro
Co título de Folla Bricia presenta o profesor Ricardo Polín a súa edición crítica da Poesía galega completa do poeta chairego Xosé Crecente Vega (1896-1948), figura sobranceira da escola latinista do Seminario de Mondoñedo, poeta e filólogo. Un detallado e ben documentado estudio preliminar percorre a vida do escritor para, de seguido, analizar en profundidade a súa obra nos planos da forma e do contido, con especial atención ás claves lingüísticas. Temos, así, un rigoroso traballo de investigación e fixación textual que recupera esplendidamente o lirismo crecentiano –situado no paso do modernismo saudosista ás novidades da vangarda– que amosa a constancia do latexo humanista e paisaxista como sinais identificativos do poeta.

Valid XHTML 1.0 Strict