Cadernos de Fraseoloxía Galega

Número completo

Título
Cadernos de Fraseoloxía 12
Director
Xesús Ferro Ruibal
Data publicación
2010
Prezo
9,5 €
ISBN
ISSN: 1698-7861
Páxinas
473
Formato
24x17 cm
Imprime
Galigraf
Portada libro
Descarga en formato PDF (5,7 MB)
Neste número de Cadernos de Fraseoloxía Galega 12,2010 ofrécense doce ESTUDOS sobre a fraseoloxía do húngaro, do esperanto; un aspecto da fraseoloxía vasca; a historia da fraseoloxía (Bréal e Bally), a fraseografía (información pragmática), a utilización na publicidade, nos escritos académicos; a tradución e a didáctica. Da fraseoloxía galega estúdase a manipulación na utilización xornalística e o corpus fraseolóxico referido a dentes e moas e tamén a peixes e animais mariños. O traballo de campo de fraseoloxía galega ofrece tres RECADÁDIVAS, unha feita en Carballedo, outra de toda Galicia limitada a locucións verbais e outra temática (o gando equino). Cinco RECENSIÓNS analizan os libros de Baránov e Dobrovol’skij , de Dobrovol’skij e Piirainen, de Río Corbacho, de González Radío, as actas dun Congreso de fraseoloxía contrastiva español-alemán, e un libro de Antón Cortizas. A sección de NOVAS ofrece a referencia completa do máis relevante no eido da fraseoloxía producido no último ano en todo o mundo. Neste número están representados o Centro Ramón Piñeiro, a Universidade de Santiago de Compostela, a Escola Oficial de Idiomas de Vigo, o IES Sánchez Cantón de Pontevedra; tamén as Universidades Alcalá de Henares, Oviedo, Salamanca; a Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco; a ELTE de Budapest, a Nyugat Egyetem de Hungría, a Helsingin Yliopisto (Helsinki) e o Geisteswissenschaftliches Zentrum (Universität Leipzig).

Artigos

Panorama da fraseoloxía húngara

PDF Descargar en PDF o artigo

Michel Bréal e Charles Bally, dous precursores da fraseoloxía moderna

PDF Descargar en PDF o artigo

A manipulación das expresións fixas nos titulares da prensa gratuíta: De luns a venres

PDF Descargar en PDF o artigo

Dentes e moas na fraseoloxía galega

PDF Descargar en PDF o artigo

Fraseoloxía do esperanto

PDF Descargar en PDF o artigo

Didáctica das expresións idiomáticas dende un enfoque plural: imaxes e emocións na aula de lingua estranxeira

PDF Descargar en PDF o artigo

Fraseoloxía galega de peixes e outros animais mariños

PDF Descargar en PDF o artigo

Conectores, gramaticalización e polaridade: o caso de ere ‘tamén’ na lingua vasca

PDF Descargar en PDF o artigo

Unidades fraseolóxicas especializadas e tradución

PDF Descargar en PDF o artigo

Información superflua da orixe pragmática na definición lexicográfica das locucións verbais

PDF Descargar en PDF o artigo

O emprego da fraseoloxía como recurso específico na publicidade

PDF Descargar en PDF o artigo

Unidades fraseolóxicas na sección de agradecementos dos escritos académicos

PDF Descargar en PDF o artigo

Símbolos nos fraseoloxismos con nomes de animais en alemán e español

PDF Descargar en PDF o artigo

Fraseoloxía e paremioloxía de Pilar Guerra (Trasar, Carballedo, Lugo)

PDF Descargar en PDF o artigo

“A cabalo regalado non se lle mira o dente”. Compilación da fraseoloxía equina galega actual

PDF Descargar en PDF o artigo

120 locucións verbais galegas

PDF Descargar en PDF o artigo

Recensións

PDF Descargar en PDF o artigo

Valid XHTML 1.0 Strict