nobody Axuda Saír
LeftCurrentTab Inicio RightCurrentTabLeftNonCurrentTab Cantigas RightNonCurrentTabLeftNonCurrentTab Estrofas RightNonCurrentTabLeftNonCurrentTab Versos RightNonCurrentTabLeftNonCurrentTab Trobadores RightNonCurrentTab
Inicio > Termos e condicións de uso

Inicio
Termos e condicións de uso
Cambio contrasinal
Créditos
Documentación
FAQ
Histórico de actualizaciónsTermos e condicións de uso

Os usuarios que utilicen o “Contido” de MedDB2 deben seguir os presentes termos e condicións. O uso de MedDB2 implica a aceptación dos presentes termos e condicións. Este servidor web é propiedade do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Xunta de Galicia) e está administrado polo mesmo. Todos os contidos incluídos en MedDB2, como ilustracións, imaxes, texto, ficheiros de audio ou vídeo, e o propio software son propiedade do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ou das correspondentes bibliotecas (Biblioteca da Ajuda, Biblioteca Nacional de Lisboa, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pierport Morgan Library, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Biblioteca Nacional de Madrid, Biblioteca Pública Municipal do Porto, Bancroft Library). Os propietarios do Contido conservan a propiedade intelectual das imaxes con marca de auga dixital. A descarga de calquera contido non transfire ao usuario ningún dereito nin propiedade intelectual sobre o mesmo. Autorízase a visualización das imaxes mostradas na interface da base de datos de MedDB2 no ordenador do usuario con FINS PERSOAIS OU EDUCATIVOS, pero non se permite a descarga das mesmas. O uso deste servizo implica a plena aceptación dos termos establecidos no presente acordo.

O Contido está protexido pola lexislación comunitaria e internacional en materia de propiedade intelectual. Non se autoriza a reprodución, distribución, transmisión ou calquera forma de explotación do contido, a menos que se faga cos fins especificados anteriormente. Non se autoriza a inclusión do contido en ningunha publicación ou produto. A compilación (selección, ordenación e agrupación) de todo o Contido do presente servidor é propiedade exclusiva do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e está protexido pola lexislación comunitaria e internacional en materia de propiedade intelectual.

Terms and Conditions of Use

These are the terms and conditions that you must follow if you use the "Content" MEDDB2. The use of MedDB2, indicates your acceptance of these terms and conditions. This site is owned and operated by Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Xunta de Galicia). All content included on MedDB2, such as illustrations, images, text, audio clips, video clips, and software is owned by Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades or by Libraries (Biblioteca da Ajuda, Biblioteca Nacional de Lisboa, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pierport Morgan Library, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Biblioteca Nacional de Madrid, Biblioteca Pública Municipal do Porto, Bancroft Library). Owners of the "Content" retain copyrights to these images which have been digitally watermarked. Downloading any Content does not transfer title or any intellectual property rights therein, to you. These images can be watched on your computer for PERSONAL and EDUCATIONAL PURPOSES within the MedDB2 database interface but you must not download any images. If you do not agree to ALL the terms of this Agreement, you must NOT USE this service.

All Content is protected by European Union and international copyright laws. Excepting these uses, you may not reproduce, distribute, transmit, or otherwise exploit the Content. You may not include the Content in any other publication or product. The compilation (meaning the collection, arrangement and assembly) of all content on this site is the exclusive property of the Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades and protected by European Union and international copyright laws.