Corpus de Referencia do Galego Actual

Palabras ortográficas
Frecuencias
Frecuencia Palabras ortográficas Frecuencia normalizada Frecuencia normalizada acumulada Frecuencia das palabras Frecuencia normalizada Frecuencia normalizada acumulada
> 5000 0 0.0 % 0.0 % 0 0.0 % 0.0 %
1000<F<=5000 0 0.0 % 0.0 % 0 0.0 % 0.0 %
500<F<=1000 0 0.0 % 0.0 % 0 0.0 % 0.0 %
100<F<=500 0 0.0 % 0.0 % 0 0.0 % 0.0 %
25<F<=100 0 0.0 % 0.0 % 0 0.0 % 0.0 %
10<F<=25 0 0.0 % 0.0 % 0 0.0 % 0.0 %
4<F<=10 0 0.0 % 0.0 % 0 0.0 % 0.0 %
2<F<=4 0 0.0 % 0.0 % 0 0.0 % 0.0 %
F=2 0 0.0 % 0.0 % 0 0.0 % 0.0 %
F=1 0 0.0 % 0.0 % 0 0.0 % 0.0 %
Lustro
Palabras ortográficas Documentos Frec. norm.
1975-1979 0 0 Frec. norm.
1980-1984 0 0 Frec. norm.
1985-1989 0 0 Frec. norm.
1990-1994 0 0 Frec. norm.
1995-1999 0 0 Frec. norm.
2000-2004 0 0 Frec. norm.
2005-2009 0 0 Frec. norm.
2010-2014 0 0 Frec. norm.
2015-2019 0 0 Frec. norm.
Área temática
Palabras ortográficas Documentos Frec. norm.
Economía e política 0 0 Frec. norm.
Cultura e artes 0 0 Frec. norm.
Ciencias sociais 0 0 Frec. norm.
Ciencias e tecnoloxía 0 0 Frec. norm.
Outros 0 0 Frec. norm.
Medio
Palabras ortográficas Documentos Frec. norm.
Xornal 0 0 Frec. norm.
Revista 0 0 Frec. norm.
Libro 0 0 Frec. norm.
Internet 0 0 Frec. norm.
Audiovisual 0 0 Frec. norm.
Orixe
Palabras ortográficas Documentos Frec. norm.
Oral 0 0 Frec. norm.
Escrita 0 0 Frec. norm.
Bloque
Palabras ortográficas Documentos Frec. norm.
Ficción 0 0 Frec. norm.
Non ficción 0 0 Frec. norm.
Xénero
Palabras ortográficas Documentos Frec. norm.
Narrativo 0 0 Frec. norm.
Dramático 0 0 Frec. norm.
Ensaístico 0 0 Frec. norm.
Xornalístico 0 0 Frec. norm.
Subtipo
Palabras ortográficas Documentos Frec. norm.
Novela 0 0 Frec. norm.
Relato curto 0 0 Frec. norm.
Obra de teatro 0 0 Frec. norm.
Guión 0 0 Frec. norm.
Libro de texto 0 0 Frec. norm.
Memoria 0 0 Frec. norm.
Artigo científico 0 0 Frec. norm.
Divulgación 0 0 Frec. norm.
Xornal 0 0 Frec. norm.
Revista 0 0 Frec. norm.
Blog 0 0 Frec. norm.
Tertulia 0 0 Frec. norm.
Informativo 0 0 Frec. norm.
Variedades 0 0 Frec. norm.
Programa cultural 0 0 Frec. norm.
Publicidade 0 0 Frec. norm.
Elementos gramaticais
Frecuencias
Frecuencia Elementos gramaticais Frecuencia normalizada Frecuencia normalizada acumulada Frecuencia dos elementos Frecuencia normalizada Frecuencia normalizada acumulada
> 5000 0 0.0 % 0.0 % 0 0.0 % 0.0 %
1000<F<=5000 0 0.0 % 0.0 % 0 0.0 % 0.0 %
500<F<=1000 0 0.0 % 0.0 % 0 0.0 % 0.0 %
100<F<=500 0 0.0 % 0.0 % 0 0.0 % 0.0 %
25<F<=100 0 0.0 % 0.0 % 0 0.0 % 0.0 %
10<F<=25 0 0.0 % 0.0 % 0 0.0 % 0.0 %
4<F<=10 0 0.0 % 0.0 % 0 0.0 % 0.0 %
2<F<=4 0 0.0 % 0.0 % 0 0.0 % 0.0 %
F=2 0 0.0 % 0.0 % 0 0.0 % 0.0 %
F=1 0 0.0 % 0.0 % 0 0.0 % 0.0 %
Lustro
Elementos gramaticais Documentos Frec. norm.
1975-1979 0 0 Frec. norm.
1980-1984 0 0 Frec. norm.
1985-1989 0 0 Frec. norm.
1990-1994 0 0 Frec. norm.
1995-1999 0 0 Frec. norm.
2000-2004 0 0 Frec. norm.
2005-2009 0 0 Frec. norm.
2010-2014 0 0 Frec. norm.
2015-2019 0 0 Frec. norm.
Área temática
Elementos gramaticais Documentos Frec. norm.
Economía e política 0 0 Frec. norm.
Cultura e artes 0 0 Frec. norm.
Ciencias sociais 0 0 Frec. norm.
Ciencias e tecnoloxía 0 0 Frec. norm.
Outros 0 0 Frec. norm.
Medio
Elementos gramaticais Documentos Frec. norm.
Xornal 0 0 Frec. norm.
Revista 0 0 Frec. norm.
Libro 0 0 Frec. norm.
Internet 0 0 Frec. norm.
Audiovisual 0 0 Frec. norm.
Orixe
Elementos gramaticais Documentos Frec. norm.
Oral 0 0 Frec. norm.
Escrita 0 0 Frec. norm.
Bloque
Elementos gramaticais Documentos Frec. norm.
Ficción 0 0 Frec. norm.
Non ficción 0 0 Frec. norm.
Xénero
Elementos gramaticais Documentos Frec. norm.
Narrativo 0 0 Frec. norm.
Dramático 0 0 Frec. norm.
Ensaístico 0 0 Frec. norm.
Xornalístico 0 0 Frec. norm.
Subtipo
Elementos gramaticais Documentos Frec. norm.
Novela 0 0 Frec. norm.
Relato curto 0 0 Frec. norm.
Obra de teatro 0 0 Frec. norm.
Guión 0 0 Frec. norm.
Libro de texto 0 0 Frec. norm.
Memoria 0 0 Frec. norm.
Artigo científico 0 0 Frec. norm.
Divulgación 0 0 Frec. norm.
Xornal 0 0 Frec. norm.
Revista 0 0 Frec. norm.
Blog 0 0 Frec. norm.
Tertulia 0 0 Frec. norm.
Informativo 0 0 Frec. norm.
Variedades 0 0 Frec. norm.
Programa cultural 0 0 Frec. norm.
Publicidade 0 0 Frec. norm.
Esta web utiliza cookies propias e de terceiros co único propósito de analizar o uso da propia web. Se continúa navegando consideramos que acepta a súa utilización.